Bridget-on-Pier-Head-620x264

Procena je da se milijardu ljudi sa invaliditetom širom sveta svakodnevno suočava sa mnogim preprekama kako bi se ravnopravno uključili u sve društvene tokove.  Rezultat je – osoba sa invaliditetom nemaju jednak pristup zajednici kao ostali građani, što uključuje prevoz, zapošljavanje, obrazovanje, društveno i političko učešće. Pravo na učešće u društvenom životu je suštinsko za stvaranje stabilnih demokratija, aktivnog građanstva i smanjenje nejednakosti u društvu.

Osobe sa invaliditetom treba da imaju mogućnost ispunjavanja svoje društvene uloge i učešća u društvo pod jednakim uslovima sa drugima. Važno je težište staviti na mogućnosti a ne nemogućnosti svake osobe sa invaliditetom.

Često je društvena slika osoba sa invaliditetom pod uticajem stavova zasnovanih na diskriminaciji i stigmi, kao i arhaičnim idejama o invalidnosti, što je i najveća prepreka njihovom punom i jednakom učešću u društvu i ličnom razvoju na jednakim osnovama sa drugima. Važno je znati da je invalidnost deo ljudskog stanja i da se svako od nas u nekom periodu svog života može naći u nekom stanju invalidnosti.

Promovisanjem osnaživanja, stvaramo realne mogućnosti. Te mogućnosti utiču na jačanje sopstvenih kapacitete i znači podršku u uspostavljanju ličnih prioriteta. Osnaživanje uključuje investiranje u ljude – u poslove, zdravlje, hranu, obrazovanje i socijalni zaštitu. Kada su ljudi osnaženi, bolje su pripremljeni za korišćenje mogućnosti, postaju zastupnici promena i lakše prihvataju svoje građanske dužnosti.

Podteme za obeležavanje Međunarodnog dana OSI 2015:

  • Gradovi inkluzivniji i pristupačniji za sve
  • Unapređenje statističkih i drugih podataka o osobama sa      invaliditetom
  • Uključivanje osoba sa nevidljivim invaliditetom u društvo i      razvoj

Gradovi inkluzivniji i pristupačniji za sve

Procenjuje se da će do 2050, 66% svetske populacije živeti u gradovima. UN Treća globalna konferencija o stanovanju i održivom razvoju – HABITAT III – održaće se 2016 kako bi se analizirao napredak, iskustvo i naučene lekcije kao i kreirala “Nova urbana agenda”. Ova Konferencija će obezbediti važnu platformu za svetske graditelje, posebno one koji su u oblasti invalidnosti.
Nova urbana agenda moraće da osigura da budući gradovi i osnovne gradske infrastrukture i servisi budu pristupačni i inkluzivni, da zadovoljavaju sve ljudske potrebe. Ovaj Međunarodni dan OSI će se iskoristiti da se razgovara i prezentuju neke najbolje prakse inkluzivnog urbanizma.

 

 

DSCF3066

DSCF3063 

U Somboru je u utorak, 15.09.2015. u Gerontološkom centru, održana sednica Izborne skupštine Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor. Na sednici su konstituisani novi organi Centra: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Takođe su izabrani i predsednica, Julijana Čatalinac i sekretar, Terezija Paštrović, koje će ovu funkciju vršiti u narednom mandatu. Izabrani su i predstavnici – delegati u organe Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Mandat organa, predsednika i sekretara traje naredne četiri godine.

DSCF3067

Usvojeni su Godišnji račun za 2014. godinu, kao i izveštaji i planovi potrebni za rad Centra. Stav prisutnih na sednici  Izborne skupštine je da je Centar domaćinski poslovao, uvažavajući pri tom, odredbe Statuta i potrebe članstva.

DSCF3064 za IO

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, održao je 15.09.2015. godine, drugu sednicu Izvršnog odbora Centra. Tom prilikom su razmotreni predlozi lista kandidata za organe Skupštine Centra, predsednika i sekretara i upućeni Izbornoj skupštini na usvajanje.

DSCF3062

DSCF3059

 DSCF3054

U okviru svojih programskih aktivnosti za 2015. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, bio je organizator Tribine na temu: “Živeti samostalno“, održane u utorak, 11.09.2015. u Gerontološkom centru u Somboru.

Voditelj i autor prezentacije tribine, bila je psihološkinja Jadranka Radojčić.

Učesnici su imali  aktivan, sadržajan pogled o važnosti personalne asistencije u samostalnom životu osoba sa invaliditetom i njihove uključenosti jer je veća vidljivost dosta uradila na promociji samostalnog života OSI. Uz mnoštvo zanimljivih komentara i sugestija, najavljena je potreba produbljavanja teme i kontinuiranog bavljenja temom jer je pravni aspekt od ključnog značaja za OSI i udruženja. Nedostajuća redovna administrativno – tehnička i ekspertska pomoć je bolna tačka ovih udruženja i problem o čijem rešavanju treba intenzivno razmišljati.

Učesnici skupa su ocenili tribinu kao tematski korisnu i važnu,  potrebnu i za OSI i za predstavnike institucija i organizacija koji se bave socijalnom zaštitom.

Uz članove Centra sa područja Zapadnobačkog okruga i njihove personalne asistente pristutni su bili i članovi drugih udruženja OSI u opštini Sombor. Gosti tribune bili su i predstavnici institucija u Somboru, relevantni za temu: predstavnici NSZ i LS u Somboru. Bilo je prisutno 20 učesnika.

Aktivnost je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

DSCF2305 sajt 2

 

DSCF2299 sajt

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, održao je 01.09.2015. godine sednicu Izvršnog odbora Centra. Tom prilikom su donete odluke koje su od značaja za dalji rad Centra.

02.09_.2015_._Odbor_za_socijalnu_zaštitu_2_ pravilnik

Датум: 03.09.2015

02.09_.2015_._Odbor_za_socijalnu_zaštitu_ pravilnik 2

Na 9. sednici Odbora za unapređenje socijalno ugroženih i lica  sa posebnim potrebama, bilo je reči o aktivnostima u oblasti socijalne zaštite, pokrenuta je inicijativa za dopunu članova Saveta za planiranje socijalne politike grada Sombora,  te inicijativa za izmenu naziva Odbora. Ukoliko se prihvati navedena inicijaativa, Odbor će ubuduće imati naziv – Odbor za socijalnu politiku grada Sombora.

 

Pokrenuta je i inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o normativima i standardima za pružanje usluge personalne asistencije.

 

Na sednici je za zamenika predsednika Odbora izabran Josip Kovačev, a pokrenuta je inicijativa da se za predsednika Saveta za planiranje socijalne politike grada  Sombora izabere Jasmina Opačić, koja je i predsednica Odbora za unapređenje položaja socijalno ugroženih lica.

 

Članove Odbora o aktivnostima u oblasti socijalne zaštite informisala je Tamara Madžarev, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti.

 

Madžarev je navela da je u odnosu na prošlu godinu, iznos sredstava za 2015. godinu povećan. Prema podacima navedenim na sednici Odbora, za finansijsku pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama namenjeno je 36.400.000,00 dinara, za narodnu kuhinju 25.600.000,00, pomoć i negu u kući 18 miliona, a za socijalnu pomoć 18.830.000,00 dinara. Za personalnu asistenciju izdvojeno je 5,5 miliona i za ostale vidove pomoći približno 40.000.000,00 dinara, što je ukupno više od 170.000.000,00 dinara.

 

Sednica Odbora za  unapređenje socijalno ugroženih i lica  sa posebnim potrebama održana je 27. avgusta 2015. godine.

 

 

 

Odsek za poslove sa javnošću