DSCF3244

DSCF3252

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, ponovo je bio organizator izuzetno posećene i uspešno realizovane tribine, održane u četvrtak, 07.04.2016. u Domu penzionera, u Somboru. Reč je o skupu koji je zaokupio pažnju ne samo članova ovog, nego i drugih udruženja OSI, personalnih asistenata, te predstavnika javnog i političkog života. Tema je bila „Zagovaranje i pregovaranje“ a moderator tribine bio je Miodrag Tepavac, pravnik i diplomirani novinar.

Osnove zagovaranja dobro su poznate članovima OSI okupljenima oko CSŽ Sombor jer je iza njih dugogodišnje iskustvo u „savladavanju“ svakodnevnih prepreka, a današnji skup  je bila prilika da čuju kako biti uspešniji u zastupanju svojih interesa kod donosioca odluka, u pregovorima sa drugim zainteresovanim stranama, te koje tehnike i taktike je najbolje koristiti u različitim pregovaračkim situacijama. Svakako da je potrebno više ovakvih skupova, ali i  radionica gde bi se članice i članovi srodnih organizacija uvežbavali za zagovaračke i pregovaračke „uloge“, a sve radi unapređenja položaja OSI, kvalitetnijih nastupa u javnosti, medijima i drugim skupovima i manifestacijama. Dogovorena je i sledeća aktivnost – projektno angažovanje sa ciljem organizacije dvodnevnog treninga za samozastupanje, zagovaranje i pregovaranje. Dakle, tema je definisana, ostaje zajedničko angažovanje na izradi projekta i praćenje konkursa na svim nivoima.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja finansijski je podržalo ovu aktivnost.