15936739_1765374237115995_6948911420506147315_o

U organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije danas je u Gerentološkom centru održana tribina na temu „Protiv predrasuda i diskriminacije-za ljudska prava“. Na tribini se okupio eminentan broj stručnjaka iz različitih oblasti, kao i predstavnici Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Na ovoj tribini govorili su Mimica Živadinović, predstavnica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Emila Spasojević, saradnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. U veoma kontrstruktivnoj i interesantnoj raspravi nakon predavanja istakao sa ogroman broj problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Diskriminacija, predrasude, stereotipije su samo neki od vidova problema sa kojima se susreću ove osobe, a na koje mi, kao pripadnici opšte populacije ne obraćamo ili u nedovoljnoj meri obraćamo pažnju.

Populacije koje su označene kao veoma diskriminatorne u našoj sredini su Romi, zatim žene i osobe sa invaliditetom.

Stiče se utisak da je ovakvih tribina potrebno u još većoj meri u našem gradu, kao i to da svi zajedno moramo da se potrudimo da ovakve teme budu još više reprezentovane od strane medija i šire lokalne zajednice. Jedino tako možemo da menjamo sve ono loše što, nedvosmisleno kao društvo posedujemo.

 

Zoran Kovačić