DSCF3435

18337149_10211122939282106_1136034799_n

Osobe sa invaliditetom u preko 20 evropskih zemalja obeležile svoje pravo na samostalni život 5. maja 2017.

DSCF3432
I ovog 5. maja je obeležen po četvrti put Dan samostalnog života širom Evrope preko Centara za samostalni život uz pomoć svih članova pokreta za samostalni život. ENIL, Evropska mreža za samostalni život – pod geslom “Šta sve mogu, zahvaljujući samostalnom životu”.
DSCF3441

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, obeležio je 5. maj, Dan samostalnog života OSI podelom flajera i anketnim listićem sa pitanjem ‘’Šta za Vas znači samostalan život – nevezano za osobe sa invaliditetom?’’ na koji su građanke i građani Sombora dali veoma zanimljive odgovore o njihovom poimanju samostalnog života. Aktivnost se odvijala ispred Gradske kuće na Glavnoj ulici.

DSCF3444

Cilj ovog obeležavanja jeste podizanje svesti o samostalnom životu – što znači biti u mogućnosti da živiš svakodnevni život. Svakodnevni život, za sada, nije moguć mnogim osobama sa invaliditetom koje žive u institucijama ili bez pristupa odgovarajućim socijalnim servisima, što ih onemogućava da imaju ostvaren svoj puni potencijal i budu aktivni građani.

DSCF3439

Zahvaljujemo se građankama i građanima Sombora, posebno učenicima i profesorkama Gimnazije ‘’Veljko Petrović’’ Sombor, na velikom odzivu i učešću obeležavanja 5. maja, uprkos lošim vremenskim uslovima koji su pratili našu aktivnost.

DSCF3446

Aktivnost je podržala Gradska Biblioteka ‘’Karlo Bijelicki’’ Sombor – Knjižara, štampanjem promotivnog materijala i Somborski edukativni centar, učešćem svojih aktivista – volontera. Bez njihove dragocene podrške teško da bismo mogli obeležiti ovaj, za nas, značajan dan za koji smo na raspolaganju imali 0,00 dinara.

IMG_20170427_121954

DSCF3428

U okviru svojih programskih aktivnosti za 2017. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, bio je organizator Tribine  na temu: ‘’Građanski i društveni potencijal OSI’’, održane u četvrtak, 27.04.2017. u Domu penzionera Sombor, u Somboru.

Prikaz prezentacije na zadatu temu uz vođenje diskusije vodila je autorka prezentacije i voditeljica tribine psihološkinja Jadranka Radojčić:

Bilo je prisutno 14 lica, osoba sa invaliditetom, personalnih asistenata i članova porodica. Prisutni su bili iz grada i okolnih sela, pretežno aktivni članovi nekoliko udruženja čiji su članovi i koji rada za osobe sa invaliditetom. Na ovoj tribini nije bilo institucija. Nekoliko predstavnika javilo se da najavi nemogućnost učešća na današnjoj tribini zbog drugih obaveza. Bio je jedan predstavnik saradničke organizacije OOSI –  Savez slepih i slabovidih iz Sombora.

U uvodnom predstavljanju voditeljica je predstavila  razloge za pokretanje teme, razlike u pristupu temi u odnosu na ranije razmatranje sličnih tema i ciljeve tribine . U uvodnom delu istaknut je i značaj aktivnog diskutovanja teme od strane svih prisutnih, iznošenje ličnih razmišljanja, stavova i iskustava u odnosu na temu.

Ciljevi ove tribine su bili

1. Jačanje informisanosti znanja i građanske svesti o društvenim i građanskim potencijalima OSI kod OSI i u socijalnom okruženju OSI

2. Razvoj udruženja OSI kao bazičnog oslonca samih OSI kao neophodan preduslov unapređenju društvenog statusa i potencijala OSI

Tokom razvijanja teme povlačena su poređenja stanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i fenomeni i pojave i za same pojedince, a još više za udruženja. Tema se najviše razmatrala upravo kroz prizmu potencijala OSI posredstvom njihovih matičnih udruženja.

Prisutni su informisani o generalnom nivou razvijenosti, uticaju i potencijalima civilnog sektora u Srbiji. Analizirana je organizaciona i programska razvijenost udruženja generalno, a OSI posebno, te trendovi, pozitivni i negativni u našem društvu. Poseban naglasak i prioritet dat je finansijskoj vitalnosti, održivosti i funkcionisanju udruženja, te odnosu države prema osobama sa invaliditetom i to u ukupnoj zakonskoj regulativi, kao i dominantnoj svakodnevnoj praksi.

Aktivnost je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.