23213082_1933795063607244_8585442850946396233_o

23031463_1933795060273911_9090356129898340656_n

U Somboru je 03.11.2017. održana Radionica u okviru Projekta “Ravnopravno: OSI u političkom životu“, u organizaciji Centra za samostalni život OSI Srbije i Centra za samostalni život OSI Sombor.

Na Radionici je analizirana pristupačnost biračkih mesta na teritoriji Grada Sombora i zagovaranje aktivnosti na obezbeđenju bolje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Cilj projekta je Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u Srbiji kroz unapređenje ostvarivanja građanskih i političkih prava i društvenu uključenost OSI.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Promovisanje političkog učešća i prava OSI na lokalnom nivou uz podršku organizacijama OSI u tri grada (Beograd, Sombor i Kragujevac).

2. Unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za OSI senzibilisanjem članova/ca opštinskih i gradskih izbornih komisija za ljudska prava OSI kroz monitoring izvršenja preporuka.

3. Uspostavljanje potpuno pristupačne ogledne biračke jedinice u Gradu Beogradu,  radi promovisanja   ostvarenja biračkog prava za osobe sa različitom vrstama invaliditeta, u skladu sa standardima pristupačnosti.

Projekat finansira Fond za otvoreno društvo a traje  10 meseci.