60281072_2291486591090325_9020276605523591168_n

60021054_350474592490796_8693335233866498048_n

 

U Somboru je 8. maja 2019. održana tribina povodom obeležavanja Dana

samostalnog života u prostorijama Gerontološkog centra Sombor.

 

Evropski dan samostalnog života je Evropska mreža za samostalni život ustanovila

2014. i za taj dan je određen 5. maj. Centar za samostalni život osoba sa

invaliditetom Srbije kao članica Evropske mreže sa svojim lokalnim Centrima

svake godine se uključivao u obeležavanje ovog datuma.

 

Ove godine tema obeležavanja se odnosila na član 29. Konvencije UN o pravima

osoba sa invaliditetom koji se tiče Promocije političkog učešća i prava glasa za sve.

 

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je štampao prigodnu

brošuru koja je distribuirana lokalnim organizacijama Centra, tako da je i u

Somboru na tribini podeljena brošura svim učesnicima.

 

Na tribini je učestvovalo 24 osobe, sa i bez invaliditeta, i vodila se otvorena i

konstruktivna diskusija na temu prava na političko učešće i izražavanje slobodne

biračke volje. Tribinu je vodila potpredsednica Centra Srbije, Mimica Živadinović,

tribinu su zabeležile tri medijske kuće, a pored osoba sa invaliditetom i njihovih

personalnih asistenata, učestvovali su i predstavnici opštinskih službi i drugi

saradnici Centra.

 

Osobe sa invaliditetom su navodile svoja iskustva u pristupu biračkom mestu u

proteklim izborima i razgovaralo se o značaju da se izrazi sopstvena biračka volja i

dužnost, kao i zašto je važno da se osobe sa invaliditetom politički angažuju, budući

da se politika ne odnosi samo na stranačku/političku pripadnost, nego se odnosi na

svakodnevni život svakog građanina, pa tako i osobe sa invaliditetom.