5. maj – Evropski dan nezavisnog/samostalnog života

Julijana Čatalinac, 6. maj 2022. u temi AktuelnostiNema komentara

Mladost – budućnost pokreta za samostalni život #ILDAY22

Pitanja u skladu sa temom na koja su odgovorili mladi korisnici:

  1. Kako biste želeli da izgleda budućnost pokreta za samostalni život?
  2. Koja je jedna stvar koju biste želeli, da ste znali, kada ste bili mladi, i koju biste poruku iz sadašnje perspektive dali sebi tada?
  3. Sa kojim izazovima se suočavate kao omladinski aktivista?

Sofija Kunić, 21 godina

Sofija Kunić

1. Kao OSI moram da kažem da bi se mnoge stvari morale promeniti. U našoj državi bi trebali poboljšati: status OSI, smanjiti prepreke, omogućiti odlaske na rehabilitaciju i na sve vrste lečenja /bez obzira na starost OSI/, obezbediti prilaske i liftove u mnogim institucijama.

2. NEMA PREDAJE!

3. Kao studentkinja sa invaliditetom, tačnije sa slabom pokretljivošću, navodim najveći problem, a to je što naš fakultet nema lift…Manjak izbora invalidskih kolica radi lakšeg kretanja, uopšte svih pomagala.

Vukašin Šlјukić, 20 godina

Vukašin Šlјukić

1. Ja bih želeo da što više ljudi sa invaliditetom mogu da žive koliko -toliko samostalno. Pokret za samostalni život bi trebalo da u budućnosti bude vidljiviji u društvu i da njegovi zahtevi naiđu na veći odjek u društvu.

2. Pošto sam ja još uvek u cvetu mladosti, preda mnom je život, na ovo pitanje ću moći da odgovorim za desetak godina.

3. Zadovoljan sam tretmanom i odnosima unutar društva u kom sam aktivan. Mnogi ljudi još uvek gaje predrasude  prema osobama sa invaliditetom, ne pokušavajući da razumeju njihov svet i nespremni su da pruže podršku takvim ljudima.

Dušan Batalo, 31 godina

Dušan Batalo

1. Zadovoljan sam sa sadašnjim stanjem, nadam se da će u budućnosti biti samo bolje

2. Da je sve prolazno i da treba imati strpljenja i više samopouzdanja.

3. Rad sa ljudima i borba zajedničkim snagama da budemo vidljiviji.

Milena Bratić, 39 godina

Milena Bratić

1. Budućnost pokreta za samostalni život bih želela da bude kao u savremenim državama. Da OSI imaju ostvarena svoja prava koja im pripadaju a ne da se za njih bore. Da se Pokret bavi društvenim aspektima života OSI a ne egzistencijalnim.

2. Jedna stvar koju bih želela da sam znala  je da će OSI, ma koliko god se trudile, u našoj zemlji uvek živeti kao građani trećeg reda. Da sam to znala, ne bih se toliko dala za neke stvari za koje se kasnije ispostavilo da nema svrhe.

3. Hm, pa više i nisam mladi aktivista, ali suočavam se kao i sve OSI, sa problemima nerazumevanja zadovoljenja potreba OSI- od školovanja, preko zaposlenja do zadovoljenja društvenih potreba.


Starijim članovima je izabrano da odgovore na pitanje:

  • Koja je jedna stvar koju biste želeli da ste znali kada ste bili mladi i koju biste poruku iz sadašnje perspektive dali sebi tada?

Čaba Fadi, 44 godine

Kada sam bio mlad, nisam razmišljao šta će biti, a kada sam slomio kičmu, znao sam šta me čeka, i tako i ide, c’est la vie.

Antun Žulјević, 56 godina

Da sitnice, nebitne stvari prolazim i ne obraćam pažnju na njih i da iskoristim što više vremena dok još mogu.

Želјko Kanurić, 58 godina

Kada sam bio mlad bilo mi je sve ravno i lepo! Devojke, fudbal, stripovi…i država Jugoslavija…

Janko Petraš, 65 godina

Žao mi je što nisam mogao pohađati školu, što mi školovanje nije bilo dostupno i mlađem sebi bi poručio da sam se svim snagama potrudio da bar Osnovnu školu završim.

Julijana Čatalinac, 73 godine

Znam da bih isto postupila i radila sada kao i pre, što se tiče zalaganja na unapređenju položaja i prava OSI, jedino što bih menjala je to da bih se potrudila da na svom putu pokušam izbeći ljude, kojima sam verovala