Ukratko

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je svoj rad bazirao na načelu poznatom kao cross-disability, što znači da okuplja osobe sa različitim vrstama telesnog invaliditeta, koje povezuju zajednički interesi.

Centar radi na promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom i stvaranja uslova za njenu primenu u Srbiji.

Misija Centra obuhvata:

  • zastupnički rad za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditeto (OSI);
  • promovisanje socijalnog pristupa invalidnosti u svim oblastima društva;
  • afirmisanje sposobnosti OSI;
  • testiranje i promovisanje novih usluga za podršku OSI – servis personalnih asistenata;
  • podizanje svesti o potrebi stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući stanovanje i transport;
  • delovanje na smanjenju dvostruke diskriminacije i promovisanje žena sa invaliditetom.

Somborska podružnica Centra je osnovana jula 2005. godine, dok je preregistracija obavljena 19. marta 2010. godine.

Predsednica Podružnice je Julijana Čatalinac, a sekretarka Terezija Paštrović.

Somborska podružnica Centra za samostalni život OSI Srbije je učestvovala u projektu SPAS, te je za posebno zalaganje u kampanji osvojila prvu nagradu na konkursu Centra.